Vitajte v Elec2go!

Vyplňte Vaše údaje. Pozor! Proces registrácie môže trvať 3 dni.

Spoločnosť

Fakturačné údaje

Správca účtu

Už máte kartu?

Údaje Vašej karty

Mandát pre opakujúce sa priame čerpanie z účtu

Nabíjacie transakcie a poplatky (ak existujú) budú účtované na Váš bankový účet raz mesačne prostredníctvom priameho čerpania z účtu. Nasledujúca strana sa postará o fakturáciu a priame čerpanie:

Threeforce B.V.

Zeemansstraat 11

3016 CN

Rotterdam

Netherlands

NL48ZZZ243608190000

SGFK9L6B8R8W21Q

Tým,že súhlasíte platiť s priamym čerpaním z účtu, povolíte

  • 0dosielanie pokynov do Vašej banky na čerpanie z účtu a
  • Vašu banku na čerpanie z účtu v súlade s pokynmi z Threeforce B.V..
Ako súčasť Vašich práv, máte nárok na vrátenie peňazí od banky za podmienok dohody s bankou. Náhrada musí byť uplatnená za 8 týždňov, odo dňa kedy bola čerpaná z Vášho účtu.

Vašu faktúru dostanete v 13ni mesiaca.Threeforce B.V. na čerpanie z účtu v 24ni mesiaca, alebo nasledujúci pracovný deň.

Poznámky

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky či pripomienky, uveďte ich nižšie.

Podmienky

You only receive a newsletter from Elec2go or from Last Mile Solutions and is only intended to inform you about new developments and / or functionalities. Your email address is not shared with third parties. You can unsubscribe at any time by going to your Elec2go profile.